شیوه‌نامه جدید حقوق مسافر در پروازهای خارجی شرکت‌های داخلی ابلاغ شد

رضا جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: به تازگی براساس کَد ۱۹۴۰ شیوه‌نامه پروازهای بین‌المللی شرکـت‌های هواپیمایی داخلی مصوب شد.

ادامه