بانوی بارداری به نام فاطمه اهل مرودشت که برای شکایت از همسرش به پاسگاه پلیس رفته بود،  در پاسگاه دچار درد زایمان شد و دوقلو زایید!

خبرنگار مرودشت می‌نویسد:  قلی ،شوهر فاطمه به علت نامعلومی ترک خانه کرده و به نقطه نامعلومی رفته و در این مدت هر چه فاطمه تلاش کرده تا شوهرش را پیدا کند موفق نشده است، ناچارا چند روز پیش به پاسگاه ژاندارمری رفت تا از شوهرش  شکایت کند، اما در مقابل در پاسگاه دچار درد زایمان شد و در همانجا نشست و دوقلو زایید! با تولد دوقلوها، رئیس پاسگاه ژاندارمری تخت جمشید، بانو فاطمه و دوقلوهایش را به بهداری تخت جمشید منتقل کرد و زائو بستری گردید و اکنون حال وی و دوقلو‌ها رضایتبخش است. طی چند روز گذشته، ماموران برای پیدا کردن شوهر این زن فعالیت زیادی به عمل آورده‌اند اما نتیجه‌ای به دست نیامده و از سرنوشت شوهر فاطمه اطلاعی در دست نیست.

اشتراک این خبر در :