میترا حجار که این روزها در اهواز به سر می برد عکسی از اوضاع وخیم اهواز فرو رفته در غبار در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد .این اقدام واکنشی در برابر اوضاع نا بسامان اهواز و شهرهای فرو رفته در غبار می باشد….۱۳۹۵۱۲۰۱۱۱۱۸۱۹۴۸۶۱۰۰۴۹۷۵۴-۳۷۰x258

اشتراک این خبر در :