این رویداد بزرگ بین المللی با عنوان ” نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی، منابع طبیعی، محیط زیست،گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی همزمان با رویداد مشهد ۲۰۱۷” در ۲ بخش علمی و تجاری و بصورت بین المللی برگزار می شود.

بخش اول؛ شامل دو قسمت می باشد؛ قسمت اول کنفرانس علمی-سیاسی که با حضور بیش از ۳۰۰ اندیشمند این حوزه به مدت یک روز برگزار میشود. در این قسمت اساتید علمی و دانشگاهی، تجار و بازرگانان، پژوهشگران و مخترعان، تولید کنندگان و کارفرمایان و مقامات و مسئولین داخلی و خارجی از کشورهای اسلامی (عموما آسیایی) و اروپایی حضور خواهند داشت. قسمت دوم بخش علمی شامل برگزاری ۱۵ کارگاه آموزشی-تخصصی با ارائه گواهینامه که با محوریت این کنفرانس توسط اساتید برجسته دانشگاهی و البته با تجربه به مدت یک روز خواهد بود.

بخش دوم با موضوع اقتصاد در دو قسمت نمایشگاه و نشست های تخصصی برگزار خواهد شد. نمایشگاه بین المللی با حضور بیش از ۷۵ شرکت مطرح داخلی و خارجی و مرتبط با امور کشاورزی خواهد بود که شامل سالن تجهیزات و ادوات کشاورزی و سالن دام، طیور و آبزیان زنده می باشد. نمایشگاه نیز به مدت ۳ روز برپا خواهد بود.

وب سایت کنفرانس و نمایشگاه www.asaconf.ir

وب سایت شخصی دبیر کمیته اجرائی کنفرانس و نمایشگاه www.alinianotes.com

اشتراک این خبر در :