مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: ۲۳۸ نفر فوتی ناشی از حوادث کار در ۸ ماه امسال به مراکز پزشکی قانوین استان ارجاع شده است .

 دکتر مسعود قادی پاشا افزود‌: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۲۴۲ نفر اعلام شده بود۱/۷درصد کاهش یافته است.
وی گفت:‌ از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در مدت هشت ماه امسال ۲۳۳ نفر مرد و ۵ نفر زن بوده اند.

اشتراک این خبر در :