سرپرست بانک توسعه تعاون گفت : این بانک برای تسهیل شرایط و کمک به مشتریان از اول بهمن تا پایان اسفند بخشودگی جرایم را در دستور کار خود قرار میدهد .
مهدیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص اعطای تسهیلات جدید و بخشودگی به کسانی که از بانک وام گرفته اند افزود : ما امسال طی یک نوبت در شهریور که مصادف با هفته دولت ، بانکداری و تعاون بود ، جرایم تاخیری همه  مشتریان اعم از اتحادیه ، شرکت های تعاونی و سایر مشتریان را مورد بخشش قرار دادیم که مورد اقبال قرار گرفت و انها توقع داشتند که دوباره تکرار شود .
وی گفت : بانک توسعه تعاون نیز برای تسهیل شرایط و کمک به این بخش از مشتریان تصمیم گرفت در دو ماه پایانی سال یعنی از ابتدای بهمن تا اسفند همه مشتریانی که به بانک مراجعه میکنند و قصد تسویه بدهی خود را دارند جرایم خود را مورد بخشش قرار بدهند .
سرپرست بانک توسعه تعاون با بیان اینکه مجموعه مطالبات غیر جاری بانک ۴۴۰ میلیارد تومان است افزود : بانک این آمادگی را دارد چنانچه این مشتری ها به تمام شعب ما در سراسر کشور مراجعه کنند ، میتوانند از صد درصد بخشش جریمه برخوردار شوند .
وی گفت : برای اینکه بروکراسی را کاهش بدهیم و زمان را مدیریت کنیم این اختیار به بطور کامل به تمام روسای شعب ما تفویض شده است تا راسا تصمیم بگیرند و عمل کنند .
مهدیان در خصوص اعطای وام نیز افزود : کار ما وام دادن به تعاونگران است و ما مکلف هستیم طبق اساسنامه ۷۰ درصد تسهیلات را به بخش تعاون ، اتحادیه ها و شرکت های تعاون پرداخت کنیم .
وی با بیان اینکه این آمادگی همانند گذشته در بانک ما وجود دارد گفت : صد هزار تعاونی فعال در کشور داریم که ان شاء الله به تعاونی ما مراجعه کنند و بانک توسعه تعاون را بانک خودشان بدانند ، منابع خود را در اختیار بانک قرار بدهند و متعاقبا نیز توقع تسهیلات داشته باشند که استفاده از تسهیلات توقع بجایی است .
وی با بیان اینکه تسهیلات ما با توجه به نوع پروژه و طرحی که ارائه میشود، سقف ندارد گفت : تسهیلات در سیستم بانکی به طور کلی و اساسا خیلی موکد به سقف نیست و این آمادگی وجود دارد که به تمام مشتریان خوش حسابی که چک برکشتی ، قسط و بدهی معوق نداشته باشند مجدد تسهیلات اعطا کنیم .
وی ادامه داد: مشتریان خوش حساب در اولویت ما هستند .
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: امیدواریم تا پایان سال ۵ هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلات پرداختی و امهالی ما باشد .
وی افزود: در سال ۹۴ مجموعه تسهیلات پرداختی امهالی ما ۴ هزار میلیارد تومان بوده است ، امیدواریم این عدد امسال به ۵ هزار میلیارد تومان برسد .

اشتراک این خبر در :