مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران از ارائه نماد «اعتماد» برای آموزش های فنی و حرفه ای در فضای مجازی خبر داد.
محمد طهرانیان در سومین نشست کارگروه اشتغال استان تهران گفت: از این پس باید سایت های آموزش فنی و حرفه ای این نماد را درج کنند.
وی افزود: نماد اعتمادسازی به منظور پیشگیری از آموزش های غیرمجاز فنی و حرفه ای در فضای مجازی است.
طهرانیان گفت: طرح سنجش مهارت و خلاقیت حرفه ای هر سال در سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجرا میشود و امسال نیز تا پایان سال ۲۰۰ هزار نفر در آزمون های تخصصی این طرح که در زمینه های مختلف برگزار میشود شرکت خواهند کرد.
طهرانیان افزود: ۲۸ مرکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت با ۱۸۸ مربی و ۱۶۲ کارگاه در بخش دولتی در تهران فعال است.
وی افزود: ۲۰۰۰ آموزشگاه خصوصی فنی و حرفه ای نیز در تهران مشغول به کارند.
طهرانیان گفت: امسال ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۳۰ نفر ساعت تعهد آموزشی داریم که در ۹ ماه امسال به انجام رسیده است.
وی افزود: ۱۱۶ هزار و ۱۲۳ نفر ساعت در بخش آموزش فنی و حرفه ای روستایی تعهد کرده که تاکنون ۱۲۸ هزار نفر ساعت آموزش در این بخش داشته ایم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت: ۱۳۵۰ نفر ساعت آموزش به دانشجویان در تعهد این سازمان بوده که ۱۵۳۰ نفر ساعت آموزش در این بخش ارائه شده است.
وی اضافه کرد: در بخش آموزش صنایع ۱۹۷ هزار و ۶۵۶ نفر ساعت تعهد داشته که در ۹ ماهه سال ۳۲۶ هزار و ۱۲۶ نفر ساعت در صنایع آموزش ارائه کرده ایم.
طهرانیان اضافه کرد: برای زندانیان نیز ۱۷۹ هزار و ۳۲۵ نفر ساعت تعهد داشته ایم که تاکنون ۱۸۷ هزار و ۵۶۳ نفر ساعت آموزش ارائه داده ایم و در پادگان ها نیز ۸۹ هزار و ۹۵۳ نفر ساعت تعهد داشته که ۹۴ هزار ۷۵۸ نفر ساعت آموزش ارائه شده است.
وی اضافه کرد: در بخش خصوصی نیز ۳۴ هزار و ۲۵۶ نفر زن و ۱۸ هزار و ۴۷۰ نفر مرد آموزش در بخش خدمات داشته اند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت: آموزشگاه های دولتی بیشتر از صنایع و صنوف حمایت می کنند و بخش خصوصی در بخش خدمات فعال است.
وی افزود : ۳۵ هزار و ۷۷۲ هدایت شغلی و مشاوره در سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهران به صورت عمومی ارائه شده است.
طهرانیان افزود: ۱۸ هزار کارآموز فنی و حرفه ای و ۸ هزار دانش آموز کارودانش نیز از خدمات هدایت شغلی این سازمان استفاده کرده اند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت: پذیرش گواهی سازمان آموزش فنی و حرفه ای که مورد تأیید بین المللی است در دستگاه های دولتی و همچنین اجرای قانون الزام گواهینامه مهارت برای اشتغال و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی از جمله درخواست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.
وی افزود: سالانه ۱۵۰ هزار نفر در آموزشگاه های فنی و حرفه ای خصوصی مهارت می آموزند که ۳۰ درصدشان مشغول به کار می شوند و ۸ هزار نفر در این آموزشگاه فعالیت دارند که نیاز به حمایت مالی برای ادامه فعالیت دارند.
طهرانیان اضافه کرد: به منظور واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی ۸۵ کارگاه آموزش فنی و حرفه ای آماده واگذاری به بخش خصوصی است که نیاز به تسهیلات و حمایت های مالی دارد.
وی افزود: پیشگیری از موازی کاری و حمایت در بخش بودجه های تملیک دارایی ازجمله درخواست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهران است.

صداوسیما

اشتراک این خبر در :