رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه مالکانی هم که قبل از این صورت وضعیت خودروی خود را گرفته اما پرداخت نکرده اند، شامل بخشودگی نمیشوند، گفت: این دسته از مالکان باید صورت وضعیت جدید خودروی خود را مجددا دریافت و اقدام به پرداخت جریمه ها کنند.
سرهنگ “احمد کرمی اسد”، افزود: شهروندانی که از قبل صورت وضعیت (خلافی) خودروی خود را گرفته و پرداخت کرده اند، شامل بخشودگی ۲ برابری جرائم شدند.
وی گفت: “مالکانی که پس از پایان مهلت، اقدام به اخذ و پرداخت خلافی خودروی خود کرده اند، دیگر شامل بخشودگی نخواهند بود.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور با اشاره به اینکه مالکانی هم که قبل از این، صورت وضعیت خودروی خود را گرفته اما پرداخت نکرده اند، شامل بخشودگی نمی شوند، توضیح داد: این دسته از مالکان باید صورت وضعیت جدید خودروی خود را مجددا دریافت و اقدام به پرداخت جریمه ها کنند در غیر این صورت در پرداخت جرایم دچار اشتباه خواهند شد و خلافی خودرویشان صفر نشده و با مغایرت مواجه میشوند.

اشتراک این خبر در :