رسانه‌های پاکستانی از لغو سفر وزیر تجارت این کشور به ایران به دلیل عدم کاهش قیمت گاز صادراتی خبر دادند.


۱۳۹۳۱۲۱۶۲۰۲۹۰۵۳۷۴۸۸۰۱۹۴پس از آنکه درخواست پاکستان مبنی بر کاهش قیمت گاز از سوی ایران مورد قبول واقع نشد، سفر هیئت وزارت نفت پاکستان به تهران لغو شد.

از سوی دیگر، «خرم دستگیر خان» وزیر تجارت و صنعت پاکستان نیز که قرار بود برای امضای توافقنامه تجارت آزاد به تهران سفر کند، سفر خود را لغو کرد.

قرار بود هیئت پاکستانی به سرپرستی وزیر تجارت و صنایع این کشور به تهران سفر کند.

این در حالی است که طرحی از سوی ایران برای ایجاد شبکه بانکی و نیز توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور پیشنهاد شده بود اما تاکنون توسط وزارت تجارت و صنعت پاکستان مورد بررسی قرار نگرفته است.

دولت پاکستان درخواستی مبنی بر کاهش قیمت گاز به ایران ارائه کرد که مورد توافق مقامات ایرانی قرار نگرفته و به همین دلیل هیئتی از وزارت نفت پاکستان که قرار بود سه‌شنبه هفته جاری به ایران سفر کند، سفر خود را لغو کرده است.

اشتراک این خبر در :