رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور مصمم است و برای تامین منابع محقق شدن این طرح، اگر چه دولت پیشنهاد تامین پنج هزار میلیارد تومان را داد اما مجلس آن را به هشت هزار میلیاد تومان افزایش داد.

علی نوبخت، عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز جامع خدمات سلامت احمد ابن موسی (ع) در شیراز  اظهار داشت: میپذیریم که در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده مشکلات تامین منابع مالی وجود دارد اما باید برای رفع این مشکلات بکوشیم.
وی بیان کرد: از طریق توزیع اوراق مشارکت، منابع مورد نیاز طرح پزشک خانواده تامین خواهد شد زیرا این موضوع بسیار مهمی است که با سلامت مردم ارتباط دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی نارضایتی ها در اجرای این طرح گفت: هر کار بزرگی میتواند نکات مثبت و منفی داشته باشد اما زیبنده نیست که در ارزیابی ها تنها نکات منفی را ببینیم و آنها را بزرگ جلوه دهیم، برای ارزیابی طرح پزشک خانواده هم باید نکات مثبت و منفی در کنار یکدیگر دیده شود.
نوبخت ادامه داد: اگر منابع مالی اجرای این طرح اندک یا تامین آن دشوار است نباید کل طرح را زیر سووال برد و از اجرای آن صرف نظر کرد.
وی با اشاره به اینکه در نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده، دسترسی کل مردم در این طرح دیده شده است، اظهار داشت: باتوجه به اینکه هزینه های خدمات سلامت گران است، در نظام ارجاع و پزشک خانواده افراد کم بضاعت دسترسی بهتری به خدمات سلامت دارند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون موجود در این زمینه نیز تاکید شده است که نظام سلامت باید مبتنی بر نظام ارجاع باشد و از منابع موجود در این حوزه استفاده بهنیه شود.
نوبخت گفت: وظیفه کارگزار دولت اسلامی همین است که منابع مالی این طرح را به هر شیوه ای تامین کند تا مردم ناگزیر نباشند از جیب خود این هزینه های گران را بپردازند.
وی در بخش دیگری از مطالب خود بیان داشت: فارس در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده پیشگام بوده است و این استان الگوی کشور است، در مجلس شورای اسلامی نیز اجرای این طرح در کل کشور پیگیری می شود و مصمم بر انجام این کار هستیم.
نوبخت ادامه داد: در بازدیدی که از اجرای این طرح در شیراز داشتیم، نکات مثبت فراوانی مشاهده شد از این رو بر تداوم اجرای طرح در استان فارس و اجرای آن در سراسر کشور اصرار داریم.
هم اینک نظام ارجاع و پزشک خانواده تنها در استان های مازندران و فارس اجرا می شود و چهار سال از اجرای این طرح در استان فارس سپری میشود.

اشتراک این خبر در :