سوال: رئیس جمهور محبوب شما چه ویژگی هایی دارد؟

اشتراک این خبر در :