در آستانه هفته منابع طبیعی و روز درختکاری/ نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی کشورهای اسلامی

درختان همواره در زندگی بشر موثر بوده اند. قرن هاست که آدمی در سایه شان از شدت گرما و تابش خورشید در امان مانده و از میوه های رنگارنگ و شیرین شان بهره مند گشته است. آوای...

ادامه مطلب ...