صدور گواهینامه های آزاد/ نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی کشورهای اسلامی

  " نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم کشاورزی، دامی، منابع طبیعی، محیط زیست، گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی " (همزمان با رویداد مشهد ۲۰۱۷) در...

ادامه مطلب ...